top of page
Sistem İş Güvenliği

Ankara Sistem Çevre ve İş Güvenliği 

Periyodik Sağlık Taraması neden önemlidir?

Çalışanlarınızın düzenli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmesi ve bunların raporlanması sürdürülebilir kaliteli iş adına son derece önemlidir. 

SAYAÇ

Yıl Tecrübe

SAYAÇ

Firma

SAYAÇ

Güvenle Çalışan

Sağlık

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince çalışanların yaptıkları işlerden dolayı mesleki maruziyetlerinin tespiti açısından İşyeri Hekimlerinin belirleyecekleri tetkiklerin yapılarak çalışanların sağlık durumlarının takip edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, gezici sağlık araçları ile ihtiyaç duyulan sağlık tetkikleri işyerlerinizde yapılmakta ve ilgili uzman kişilerce sonuçlar yorumlanarak raporlandırılarak tarafınıza ulaştırılmaktadır.

 

Akciğer Grafisi
Kulak Odio Testi
Tam Kan Tahlili(Hemogram)
Solunum Fonksiyon Testi
Tetanoz Aşısı
Açlık Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri
Ekg
Alt, Ast
Kan Grubu Tayini
Hba1c
Hbs Ag

Daha Fazlası...

İş Güvenliği Ankara
İş Sağlığı Ankara
İş Güvenliği Ankara
bottom of page