top of page
Çevre Danışmanlık Hizmetleri Ankara

Ankara Sistem Çevre ve İş Güvenliği 

Hijyen ölçümleri ne kazandırır?

Periyodik ölçümlerle çalışma ortamındaki konforun yeterliliği ve verimliliği sürekli gözden geçirilir ki işin kalitesi artarken insan ergonomisiyle uyumlu bir hayat sürdürülebilsin.

SAYAÇ

Yıl Tecrübe

SAYAÇ

Firma

SAYAÇ

Güvenle Çalışan

   Hijyen Ölçümü Hizmetlerimiz

 

1. Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

 2. Kişisel Organik Buhar(VOC) Maruziyeti Ölçümü

 • Ortam Ölçümleri

 • Ortam Gürültüsü Ölçümü

 • Ortam Toz Ölçümü

 • Aydınlatma Ölçümü

 • Termal Konfor Ölçümü

 • Ortam Toksik Gaz Ölçümü

 • Ortam Organik Buhar(VOC) Ölçümü

Çevre Danışmanlık Hizmeti

1- Kimyasal risk etmenlerinin maruziyet     düzeylerinin tespit edilmesi çalışan sağlığı     açısından çok önemlidir. Tespit edilen   maruziyet  düzeyleri kapsamında çalışma   süreleri, kişisel koruyucu ekipman türü gibi bir   çok kriter değerlendirilebilir.

 

2- Çalışma ortamının uygun şartlara getirilmesi   açısından ortam ölçümleri yapılması önem arz   etmektedir. Ortam aydınlatması, termal şartları,

 Çalışma süresince, çalışanların bulundukları   ortamlarda maruz kalacakları fiziksel   havalandırma kalitesi ve makine ekipman   yerleşiminin yorumlanabilmesi açısından ortam   ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

 

  Bu amaçla, uluslararası standartlarda   işyerlerinin  Hijyen Ölçümü ihtiyacını   gerçekleştiriyoruz.

bottom of page